BusinessTrack Rittenregistratie

Nauwkeurig, betrouwbaar en gemakkelijk ritten registreren met BusinessTrack.

De registratie van kilometers volgens de eisen van de Belastingdienst is precisiewerk. Je krijgt voor de Belastingdienst bijtelling te maken met allerlei regels. Om een eventuele naheffing te voorkomen is het goed registreren van kilometers van uiterst belang.

Meer informatie?

Wat moet wel/niet, wat mag wel/niet, waar moet een systeem aan voldoen, hoe zit het met privacy, etc.?

Wij informeren je graag verder over de maatwerk oplossingen die wij bieden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over ritten registratie met een geautomatiseerd systeem.

Vanaf 3 voertuigen is het al mogelijk BusinessTrack een maand gratis te proberen. U kunt dan zelf ervaren hoe gemakkelijk dit systeem is.

U kunt hier inloggen in ons Rittenregistratie systeem.


Belangrijke punten/termen:

Wat is/doet een RRS Normenkader

In de wagen wordt een kastje (Black Box) geplaatst wat ervoor zorgt dat alle ritten online inzichtelijk zijn. De Belastingdienst heeft de eisen waaraan een systeem moet voldoen vastgelegd in het Normenkader.

Afspraken tussen werkgever & werknemer Privacyregeling

Om een goede invulling te geven aan de gedragscode wordt de werkgever geadviseerd om een privacyverklaring/privacyregeling met de OR of het individuele personeelslid overeen te komen.

Afspraken tussen leverancier & werkgever Verwerkersovereenkomst

Met deze overeenkomst worden de afspraken voor gegevensverwerking tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker vastgelegd. Onze verwerkersovereenkomst sluit aan op de AVG/GDPR en bijbehorende regelgeving.

Gedragsregels voor leveranciers RRS Privacygedragscode

Gezien de gegevens inzichtelijk zijn voor de werkgever, wordt door de leverancier gegarandeerd dat hij zowel de berijder als de werkgever geattendeerd heeft op de “Privacy Gedragscode”.

Klacht over gebruik gegevens in het kader van uw privacy Beroepsregeling

Gebruikt u een RRS systeem met een Keurmerk en heeft u een klacht over het gebruik van de gegevens in het kader van uw privacy? Dan kunt u zich melden bij de Beroepscommissie RRS. De beroepscommissie RRS is een laagdrempelige commissie die voorkomt dat u een uitgebreide procedure op hoeft te starten.


Wie is wie:

VZR (Vereniging Zakelijke Rijders)

De Vereniging Zakelijke Rijders komt op voor de belangen van de (individuele) zakelijke rijder.

SKRRS (Stichting Keurmerk RittenRegistratie Systemen)

Het Keurmerk RRS is de enige onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen die een sluitende ritadministratie oplevert voor fiscale toepassingen.

BVLR  (Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen)

De BVLR is een branchevereniging van en voor Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van de automatische ritregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing. BusinessTrack is bestuurslid van deze vereniging.

Escrow Alliance

De essentie van de Escrow regeling bestaat uit het beschikbaar en toegankelijk houden van de data gedurende een nader te bepalen periode( ten minste 7 jaar) opdat gebruikers betreffende data kunnen veiligstellen om aan hun fiscale bewaarplicht te kunnen blijven voldoen


BusinessTrack Rittenregistratie systeem

BusinessTrack Rittenregistratiesysteem heeft het Keurmerk RRS uitgereikt gekregen op 12 juni 2014.

Hiermee heeft u de volgende voordelen:

  • Sluitend / fiscusproof
  • Fraudeproof
  • Continuiteitsgarantie
  • Toekomstbestendig
  • Respect voor Privacy

Uw gegevens worden door ons NIET doorgegeven aan de Belastingdienst, dat is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. 

Vanaf 3 voertuigen is het al mogelijk BusinessTrack een maand gratis te proberen. U kunt dan zelf ervaren hoe gemakkelijk dit systeem is.

U kunt hier inloggen in ons Rittenregistratie systeem.

Trees
zakelijke rijders2
KPN logo
Keurmerk BusinessTrack Rittenregistratiesysteem
bvlr-logo
Escrow Alliance2