Keurmerk RRS

Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond de rittenregistratie. De VAVDZ (Vereniging Auto Van  De Zaak) heeft samen met de BVLR (Belangenvereniging Van Leveranciers Rittenregistratiesystemen) en de RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie) het initiatief genomen om het Keurmerk te gaan ontwikkelen. Vanuit deze gedachte is in samenwerking met de Belastingdienst de SKRRS (Stichting Keurmerk RittenRegistratieSystemen) tot stand gekomen.

Het Keurmerk zelf zegt iets over de werking en de output van het RRS (RittenRegistratieSysteem), waarbij de systemen met het Keurmerk voldoen aan de eisen van de Belastingdienst, de stichting geeft het Keurmerk uit. Deze stichting is volledig onafhankelijk, heeft geen winstoogmerk en staat onder toezicht van een Raad van Toezicht die ook op andere keurmerkstichtingen als “Zeker-OnLine”en “Betrouwbare Afrekensystemen”toeziet. De stichting heeft er voor gekozen om het keuren niet zelf te doen, maar een laat dit aan een specialist over, namelijk PWC (Price Waterhouse Coopers)

 

TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN:

Er wordt met het oog op toekomstige fiscale regelgeving vaak gesproken over bijvoorbeeld de gestaffelde bijtelling. Gestaffelde bijtelling zou een toekomstige manier kunnen zijn van het heffen van bijtelling. In die vorm betaal je bijtelling per gereden privé kilometer.

Of deze vorm van belasting betalen er komt, is onduidelijk, maar het zou goed kunnen. In heel veel scenario’s van toekomstige belastingheffing is het registreren van het verschil tussen zakelijke en privé kilometers logisch. Met een RRS voorzien van een Keurmerk ben je optimaal voorbereid op toekomstige wetgeving.

Stichting Keurmerk Ritregistratie Automatische kilometerregistratie Auto GPS volgsystemen Ritregistratiesysteem Temperatuurregistratie Volgsysteem auto Fleetmanagement Voertuigvolgsysteem Track and Trace auto Rittenregistratie Belastingdienst bijtelling

Systemen die aan het Keurmerk voldoen, voldoen naast het Normenkader, ook aan de Gedragscode Privacy RRS. Dit is feitelijk een zaak tussen werkgever en werknemer, echter het Keurmerk sorteert voor op de Wbp (Wet persoons bescherming), zodat de werkgever hier makkelijk aan kan voldoen.

Een systeem met Keurmerk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, maar dit zegt verder niets over de organisatie achter het systeem. Om meer zekerheid te bieden aan de gebruikers, heeft de BVLR er voor gekozen om hun leden te onderwerpen aan extra eisen, kijk hier voor meer informatie over de BVLR en de aanvullende zekerheid voor u als gebruiker.

Kijk ook op:

Wij als BusinessTrack zijn lid van VAVDZ, BVLR en SKRRS.

Onze keurmerken

Navigatie

Oplossingen

Contactgegevens

Meld u aan voor onze nieuwsbrief