KEURMERK RITTENREGISTRATIE

Vanaf 12 juni 2014 mogen wij officieel hét keurmerk RitRegistratieSystemen dragen. Hiermee kunnen wij ons op een kwalitatieve wijze binnen de ritregistratiesystemen-branche onderscheiden en onze klanten van de meerwaarde van het Keurmerk laten profiteren.

Kijk eens naar het filmpje van de Belastingdienst zelf.

 

Kwaliteit en zekerheid

Nederland telt ongeveer 100 aanbieders van ritregistratiesystemen. Deze systemen zijn gebaseerd op verschillende technieken en methodes en de functionaliteit varieert van eenvoudige kilometeradministratie tot complete fleetmanagement-oplossingen. Om berijders van een auto van de zaak, werkgevers en de fiscus de zekerheid te geven dat een ritregistratiesysteem daadwerkelijk een sluitende administratie oplevert, is het Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS) ontwikkeld.

Het Keurmerk RRS is de enige onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen die een sluitende ritadministratie oplevert voor fiscale toepassingen. Producten met het Keurmerk voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid en beantwoorden aan de strengste regels met betrekking tot fiscaliteit, fraudebestendigheid en privacy. Kies dus altijd voor een ritregistratiesysteem met het Keurmerk RRS. Dan bent u verzekerd van een 100% sluitende ritadministratie.

 

Objectief en onafhankelijk

Het Keurmerk RRS wordt afgegeven door de onafhankelijke Stichting Keurmerk RRS. De toekenning van het Keurmerk gebeurt op basis van een objectief oordeel van een externe auditor (PwC). Om de kwaliteit ook op lange termijn te zekeren, worden leveranciers na toekenning van het Keurmerk herhaaldelijk gecontroleerd. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk worden altijd verkocht met een genummerd certificaat.

 

Betrouwbaar en deugdelijk

Een ritregistratiesysteem is op zichzelf geen garantie voor een goede ritadministratie. Alleen ritregistratiesystemen met het Keurmerk RRS voldoen aan de onafhankelijke marktstandaard voor een betrouwbare én sluitende ritregistratie.

 

Continuïteitsgarantie

Het Keurmerksysteem is getoetst op continuïteit. De berijder is in het geval van een calamiteit verzekerd dat hij zijn data aan het systeem kan onttrekken.

 

Organisatiestructuur

De Stichting Keurmerk RRS kent naast een bestuur een Normcommissie, een Raad van Deelnemers en een Klankbordgroep met vertegenwoordigers uit brancheverenigingen zoals EVO, TLN, FNV Zelfstandigen en Metaalunie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het verlenen van het Keurmerk RRS en wordt hierbij geadviseerd door onafhankelijke deskundigen van PwC. Deelnemers van de Stichting hebben geen invloed op het toekennen van het Keurmerk.De Stichting staat, net als de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en de Stichting Zeker-Online, onder toezicht van een Raad van Toezicht. Deze stelt het stichtingsbestuur aan en bewaakt de ontwikkeling van de Keurmerken en de financiën. De Belastingdienst maakt onderdeel uit van de Raad van Toezicht.

 

Feiten & cijfers

 • In 2011 is gestart met het normenkader.
 • De Stichting Keurmerk RRS is formeel opgericht in 2013.
 • Het Keurmerk RRS is een initiatief van de Belastingdienst, Vereniging Zakelijk Rijders (VZR), de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en RAI Vereniging. Bij het Keurmerk RRS zijn 30 leveranciers aangesloten (stand begin 2016)
 • Er zijn inmiddels 18 leveranciers in het bezit van het Keurmerk RRS (stand begin 2016)

 

Voordelen van het KeurmerkRitRegistratieSystemen

 • Sluitend; Het systeem waarborgt een betrouwbare én sluitende ritadministratie.
 • Fraudeproof; De berijder weet dat zijn/haar gegevens beveiligd zijn en dat het systeem in staat is de privacy te waarborgen.
 • Continuïteitsgarantie; De berijder is in het geval van een calamiteit verzekerd dat hij zijn data aan het systeem kan onttrekken.
 • Toekomstbestendig; Ritregistratiesystemen met het Keurmerk RRS zijn optimaal voorbereid op toekomstige fiscale wijzigingen en nieuwe bijtellingsvormen.
 • Fraude is onmogelijk; Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Keurmerk RRS is het Normenkader van de Belastingdienst. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk voldoen aan de eisen van dit Normenkader en zijn grondig beveiligd tegen fraude. Op deze manier waarborgt het Keurmerk onder alle omstandigheden een sluitende en betrouwbare ritadministratie.
 • Fiscusproof; Het Keurmerk RRS is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Belastingdienst. Een ritregistratiesysteem met het Keurmerk voldoet aan de normen en eisen die de Belastingdienst stelt aan een sluitende ritadministratie. Dit is een groot voordeel voor gebruikers met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’, want zij hoeven per rit slechts aan te geven of deze privé of zakelijk is. Het systeem doet de rest.
 • Respect voor privacy; Het Keurmerk RRS garandeert de zorgvuldige registratie en opslag van data.Onderdeel van het Keurmerk is een Gedragscode Privacy die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Systemen met een keurmerk kunnen aan alle wettelijke privacy eisen voldoen. Werkgevers worden geattendeerd op de Gedragscode Privacy en werknemers kunnen zich melden bij het Meldpunt Privacy van de stichting.
 • Toekomstbestendig; Fiscale wetten en regels veranderen doorlopend. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk RRS zijn optimaal voorbereid op toekomstige fiscale wijzigingen en nieuwe bijtellingsvormen.

Onze keurmerken

Navigatie

Oplossingen

Contactgegevens

Meld u aan voor onze nieuwsbrief